Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

Rendezvények
Résztvevői vélemények
Aydin Yildirim Letöltés
Septimius Mara Letöltés
Soren Lundstrom Letöltés
Ulrike Schauer Letöltés
Van den Acker Wilfried Letöltés
 
Köszönetnyilvánítás

Az ÖKOPolisz Klaszter a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által kiírt Mecenatúra pályázat keretében „Európai Uniós közigazgatási eljárások kidolgozása a környezeti kockázatok csökkentése és kezelése érdekében” (pályázati azonosító: OKOPKONF) címmel nemzetközi konferenciát szervezett, melyet 2011. május 23-25-én tartott Budapesten és Veszprémben, illetve Szekszárdon.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a konferencia fővédnökeinek, Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettesnek, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium miniszterének, és Dr. Bakondi Györgynek a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójának, hogy támogatásukkal segítették a rendezvény létrejöttét.

Külön szeretnénk megköszönni a konferencia megrendezése és lebonyolítása során nyújtott odaadó munkáját szervező partnereinknek, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársainak, Dr. Papp Antalnak és Rédl Zsuzsannának, a Pannon Egyetemről Prof. Dr. Kristóf Jánosnak és Dr. Domokos Endrének, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről Prof. Dr. Rohács Józsefnek és Dr. Rohács Dánielnek.

Továbbá szeretnénk köszönetet mondani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről Dr. Gál András Leventének és Dr. Nagy Balázs Ágostonnak, hogy szervező tevékenységükkel segítették munkánkat, valamint Farkas Krisztinának és Dr. Davidovics Krisztinának előadásuk megtartásáért. A Külügyminisztériumtól Dr. Baranyai Gábor, Programbizottságunk tagjaként, szervező tevékenységével és előadásával is hozzájárult a rendezvény megvalósításához.

Szeretnénk megköszönni a Magyar Tudományos Akadémiáról Prof. Dr. Németh Tamásnak, Prof. Dr. Csépe Valériának és Prof. Dr. Szépvölgyi Jánosnak, a Károly Róbert Főiskoláról Dr. Bíró Tibornak, és a Miskolci Egyetemről Dr. Lengyel Attilának a konferencia Programbizottságában nyújtott segítő munkáját, és hogy a konferencián előadásaikban bemutatták tudományos tevékenységüket és eredményeiket.

Hálásan köszönjük Kovács Norbertnek, a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnökének és Józsa Tamásnak, a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat kabinetfőnökének, hogy segítették a rendezvény megszervezését.

Végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk megköszönni további előadóinknak, a rendezvényen résztvevőknek és minden támogatónknak, akik biztosították a konferencia sikerét.

 

A civilizáció fejlődése során egyre szélesebb feladatot vesz át a technológia az emberi szükségletek, a mindennapi életvitelen túli igények biztosítása érdekében. Az ember-gép kapcsolat egyre bonyolultabb, egy személy által átláthatatlan folyamatokból tevődik össze, ezt a problémát pedig úgy próbáljuk megoldani, hogy az átláthatatlanságot is gépek alkalmazásával igyekszünk áthidalni.

Az emberi jelenlét azonban továbbra is hibaforrásként értékelhető, és számos példa mutatja, hogy akár a legkisebb hiba elkövetésével is rendkívüli eseményeket, károkat lehet előidézni, melyek súlyosabb esetekben katasztrófákba torkollnak.

Ilyen események kapcsán fontos, hogy kellő időbeni távolságból megvizsgáljuk és értékeljük a történéseket, ezen belül összesítsük a tapasztalatokat és visszacsatoljuk a folyamatok elejére, azzal a szándékkal, hogy legközelebb ugyanazon okból kifolyólag katasztrófa ne következhessen be.

Magyarországon a 2010 októberében történt vörösiszap-katasztrófa során a beavatkozás, az elhárítás és a következmények felszámolásában számos szervezet vett részt, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a térség lakosságának életvitele minél előbb visszatérhessen a régi kerékvágásba, illetve a környezeti károk helyreállítása megtörténjen. Ezen munka során széleskörű résztapasztalat és résztudás halmozódott fel az egyes szereplőknél, ám ezek összesítésére, az egyes szervezetek közötti közvetlen kommunikáció megteremtésére eddig nem volt lehetőség.

Ennek megvalósítása érdekében a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által kiírt Mecenatúra pályázat keretében „Európai Uniós közigazgatási eljárások kidolgozása a környezeti kockázatok csökkentése és kezelése érdekében” (pályázati azonosító: OKOPKONF) címmel nemzetközi, angol-magyar nyelvű konferenciát és kiállítást szerveztünk, melyet 2011. május 23-25. között tartottunk meg. A megvalósítás tekintetében fontosnak tartottuk, hogy az idő ne jelentsen korlátot a résztvevők közötti párbeszéd kialakulásában, ezért határoztunk úgy, hogy a rendezvény három napos legyen.

A konferencia keretei között igyekeztünk az előzőekben említett tapasztalatokat és megszerzett tudást összesíteni, a nemzetközi, a hazai szakmai, illetve a társadalmi szereplőkkel megosztani és értékelni, és a lehető legszélesebb körben szólítottuk meg és hívtuk össze az érintetteket.

A közel kétszáz hazai és száz külföldi előadó és résztvevő között jelen voltak minisztériumok, hatósági szervezetek, a rendőrség, a honvédelem, felsőoktatási intézmények, a média munkatársai, kutatók, technológiai fejlesztők, illetve a gazdasági szféra szereplői.

A szervezés operatív feladatait az ÖKOPolisz Klaszter végezte, munkánkat pedig nagyban segítette a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém Megyei Jogú Város, illetve Veszprém Megye Önkormányzata, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pannon Egyetem.

A konferencia fővédnöki teendőit Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi miniszter, valamint Dr. Bakondi György, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója látták el.
A konferencia témáit tekintve rendkívül széles skálán mutattuk be a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos eseményeket.

A rendezvényen összesen mintegy 40 előadásból ismerhették meg a résztvevők a hazai katasztrófavédelemmel kapcsolatos közigazgatási folyamatokat, a Devecser térségét ért katasztrófa előzményeit és következményeit, a nemzeti összefogást és az állami szervek által véghezvitt munkát, valamint a témához kapcsolódó kutatásokat, technológiai fejlesztéseket.

A konferencia első két napján, 2011. május 23-24-én Budapesten, a Mercure Budapest Buda hotelben tartottuk az előadásokat. A rendezvényt Farkas Krisztina, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára nyitotta meg köszöntőbeszédével.

Ezt követően a két nap délelőttjén plenáris előadások keretében, délután pedig szekció előadásokon mutatták be a katasztrófa során végzett munkájukat a hazai és külföldi minisztériumok, a rendőrség, a honvédség, a felsőoktatási intézmények, mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Károly Róbert Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a kanadai York Egyetem professzorai.

A média részéről szintén hazai és külföldi tudósítók is tartottak előadást, így a Pannon Lapok Társaságának munkatársai és a brit Times magazin is képviseltették magukat. Végül, de nem utolsó sorban technológiai fejlesztéseket bemutató, szintén hazai és külföldi előadók is nagy számban jelen voltak.

A harmadik napon, 2011. május 25-én délelőtt, előzetes regisztráció alapján, a résztvevőknek lehetőségük volt Devecserben, illetve Kolontáron helyszíni bejárás során megtekinteni az átszakadt X. tározót, valamint a katasztrófa sújtotta települések bontási és újjáépítési területeit, továbbá egy már szinte teljesen elkészült referencia házat is. Opcióként pedig megtekinthették Szekszárdon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemzetközi rendezvényén, az IRIS program terepgyakorlatát.

Délután a Pannon Egyetemen folytatódott a konferencia, ahol Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd Prof. Dr. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora tartotta meg nyitóbeszédét, melyben bemutatta az egyetem szerepét is a katasztrófa okozta károk felszámolásában.

Az ezt követő előadásokon a Magyar Tudományos Akadémia, a Károly Róbert Főiskola, a Miskolci Egyetem, a Bálint Analitika Kft. és az OM Önkéntes Kríziselhárító Csoport munkatársai további technológiai kutatásokat mutatottak be, példákat a társadalmi összefogásra, a katasztrófa szociális és társadalmi hatásának kezelésére, valamint ajánlásokat a vörösiszap hasznosítására. A rendezvényt Farkas András, az ÖKOPolisz Klaszter elnöke zárta.

A konferencián elhangzottakat átfogóan értékelve megállapítható, hogy széles társadalmi összefogás valósult meg, a hatóságok mellett a civil szerveződések, társadalmi és gazdasági szervezetek és a tudományos szféra legtöbb esetben önkéntes felajánlásával, munkájával.

Ennek eredményeként, az állam átfogó és szakszerű irányítása mellett rekordidő alatt sikerült elhárítani a vörösiszap-katasztrófa lúgömlés okozta társadalmi és környezeti károkat okozó hatásait.
Mindezen eredményeket a konferencia keretein belül és az ahhoz kapcsolódó hírlevelekben, sajtómegjelenéseken keresztül a nemzetközi és hazai közönség egyaránt megismerhette.

A rendezvényt követően egy honlapot szerkesztettünk, melynek szerepe, hogy a konferencián elhangzott előadásokat, szakmai véleményeket közzé- és elérhetővé tegye. A honlap tartalma szakmai alapokon nyugszik, amelyet az előadók sok évtizedes szakmai munkája előzött meg, akik segítették munkánkat és lehetővé tették, hogy a konferencia sikeres legyen.

 
Támogatók

Szponzorok:

Nemzeti Innovációs Hivatal

www.nih.gov.hu

 

A projekt az NKTH (NIH) támogatásával valósult meg.

The Project was financed by the National Innovation Office.

MEC-09-4-2010-0284, OKOPKONF

Agroterm Kft.

www.agroterm.hu

AperTech Informatikai Kft.

www.apertech.hu

Bakonykarszt Zrt.

www.bakonykarsztrt.hu

Bálint Analitika Kft.

www.kszgysz.hu/banaliti.htm

Combit Zrt.

www.combit.hu

Duszén Kft.

www.duszen.hu

Egis Nyrt.

www.egis.hu

E-Star Alternatív Nyrt.

www.e-star.hu

Huntsman Zrt.

www.huntsman.hu

Nitrogénművek Zrt.

www.nitrogen.hu

Ökoret Spin-Off Zrt.

www.okoret.hu

Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft.

www.plt.hu

Támogatók:

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu

Okf_logo_300.jpg

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

www.kim.gov.hu

Külügyminiszérium

www.kulugyminiszterium.hu

Magyar Tudományos Akadémia

www.mta.hu

Pannon Egyetem

www.uni-pannon.hu

pannon_egyetem.jpg

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

www.bme.hu

BME.bmp

Veszprém Megyei Jogú Város

www.veszprem.hu

Veszprém Megyei Önkormányzat

www.vpmegye.hu

 
Helyszínek

Mercure Budapest Buda

A 4-csillagos Mercure Budapest Buda Budapest szívében, a történelmi várnegyed közvetlen szomszédságában, kellemes környezetben, egy szép park mellett helyezkedik el. A Déli pályaudvar közelségének köszönhetően a szállodából a város bármely része könnyen megközelíthető, a sétáló- és bevásárlónegyed 4 metrómegállónyira található.

Szobák: Kiválóan felszerelt standard szobáink kénylemes tartózkodást nyújtanak, privilege szobáink extra VIP szolgáltatásokkal az Önök legmagasabb igényeihez igazodnak. 390 szobánk mindegyike légkondicionált és ingyenes vezetéknélküli internettel felszerelt. Nemdohányzó, mozgássérült, allergiás vendégek valamint családok részére is kínálunk szobákat. Fedett mélygarázsunk és parkolónk az Ön gépkocsijának nyújt biztos elhelyezést.

Étterem, bankett: Budavár éttermünkben nemzetközi és magyar ételspecialitásokat, hangulatos bárunkban italakciókat, kávékülönlegességeket, koktélokat, könnyű ételeket kínálunk. Különtermeink max. 300 főig rendezvények, sajtótájékoztatók, konferenciák, szemináriumok, tréningek, üzleti találkozók, gálavacsorák, családi ünnepségek lebonyolítására kíválóan alkalmasak.

Egyéb szolgáltatások: Fedett parkoló, ingyenes Wi-Fi, mosatás, ajándékbolt, autókölcsönzés, szobaszervíz, széf, internet sarok.

Mercure Budapest Buda****
H-1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
Tel.: (36-1) 488-8100, (36-1) 488-8178
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
www.accorhotels.com/1688
A Pannon Egyetemről

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények között az élvonalban foglal helyet. Az intézmény 2009-ben ünnepelte alapításának 60. évfordulóját. A Pannon Egyetem az elmúlt évtizedben dinamikusan fejlődött, nagyon sokat tett és tesz a minőségi oktatás fejlesztéséért, a kutatási tevékenység erősítése és a hallgatói szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. Ennek eredményeként a régió tudásközpontjában ma több mint tízezer hallgató vesz részt az öt karon kínált, szinte minden tudományterületet lefedő, több mint száz szak valamelyikén. Képzései Veszprémen kívül Keszthelyen, Nagykanizsán, Pápán, Székesfehérváron és Kiskunfélegyházán is elérhetőek. Az intézmény tudományos súlyát jelzi hét akkreditált doktori iskolája, valamint nemzetközi hírű kutatásai is. A minőségi oktatásért tett erőfeszítéseinek és a régió fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepének elismeréseként 2009-ben a Pannon Egyetem elnyerte a „Királyi Régióért Díjat”, 2010-ben pedig a „Kiváló Egyetem” miniszteri elismerést. Az intézmény a közép-dunántúli régió kiválóan képzett, a szakmát ismerő és az etikai szabályokat betartó hallgatók nevelését biztosító, versenyképes kutatást művelő, minőségtudatú, társadalmi felelősséggel rendelkező szellemi központjává válása céljából 2010-ben MSZ EN ISO 9001:2009 szabványú minőségirányítási rendszert tanúsíttatott.

Pannon Egyetem
8200 Veszprém
Egyetem u. 10.
Tel.: (+36)88/624-000
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
www.uni-pannon.hu

 
 

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2