Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

Összefoglaló

A civilizáció fejlődése során egyre szélesebb feladatot vesz át a technológia az emberi szükségletek, a mindennapi életvitelen túli igények biztosítása érdekében. Az ember-gép kapcsolat egyre bonyolultabb, egy személy által átláthatatlan folyamatokból tevődik össze, ezt a problémát pedig úgy próbáljuk megoldani, hogy az átláthatatlanságot is gépek alkalmazásával igyekszünk áthidalni.

Az emberi jelenlét azonban továbbra is hibaforrásként értékelhető, és számos példa mutatja, hogy akár a legkisebb hiba elkövetésével is rendkívüli eseményeket, károkat lehet előidézni, melyek súlyosabb esetekben katasztrófákba torkollnak.

Ilyen események kapcsán fontos, hogy kellő időbeni távolságból megvizsgáljuk és értékeljük a történéseket, ezen belül összesítsük a tapasztalatokat és visszacsatoljuk a folyamatok elejére, azzal a szándékkal, hogy legközelebb ugyanazon okból kifolyólag katasztrófa ne következhessen be.

Magyarországon a 2010 októberében történt vörösiszap-katasztrófa során a beavatkozás, az elhárítás és a következmények felszámolásában számos szervezet vett részt, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a térség lakosságának életvitele minél előbb visszatérhessen a régi kerékvágásba, illetve a környezeti károk helyreállítása megtörténjen. Ezen munka során széleskörű résztapasztalat és résztudás halmozódott fel az egyes szereplőknél, ám ezek összesítésére, az egyes szervezetek közötti közvetlen kommunikáció megteremtésére eddig nem volt lehetőség.

Ennek megvalósítása érdekében a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) által kiírt Mecenatúra pályázat keretében „Európai Uniós közigazgatási eljárások kidolgozása a környezeti kockázatok csökkentése és kezelése érdekében” (pályázati azonosító: OKOPKONF) címmel nemzetközi, angol-magyar nyelvű konferenciát és kiállítást szerveztünk, melyet 2011. május 23-25. között tartottunk meg. A megvalósítás tekintetében fontosnak tartottuk, hogy az idő ne jelentsen korlátot a résztvevők közötti párbeszéd kialakulásában, ezért határoztunk úgy, hogy a rendezvény három napos legyen.

A konferencia keretei között igyekeztünk az előzőekben említett tapasztalatokat és megszerzett tudást összesíteni, a nemzetközi, a hazai szakmai, illetve a társadalmi szereplőkkel megosztani és értékelni, és a lehető legszélesebb körben szólítottuk meg és hívtuk össze az érintetteket.

A közel kétszáz hazai és száz külföldi előadó és résztvevő között jelen voltak minisztériumok, hatósági szervezetek, a rendőrség, a honvédelem, felsőoktatási intézmények, a média munkatársai, kutatók, technológiai fejlesztők, illetve a gazdasági szféra szereplői.

A szervezés operatív feladatait az ÖKOPolisz Klaszter végezte, munkánkat pedig nagyban segítette a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Külügyminisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém Megyei Jogú Város, illetve Veszprém Megye Önkormányzata, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Pannon Egyetem.

A konferencia fővédnöki teendőit Dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök helyettes, Közigazgatási és Igazságügyi miniszter, valamint Dr. Bakondi György, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója látták el.
A konferencia témáit tekintve rendkívül széles skálán mutattuk be a vörösiszap katasztrófával kapcsolatos eseményeket.

A rendezvényen összesen mintegy 40 előadásból ismerhették meg a résztvevők a hazai katasztrófavédelemmel kapcsolatos közigazgatási folyamatokat, a Devecser térségét ért katasztrófa előzményeit és következményeit, a nemzeti összefogást és az állami szervek által véghezvitt munkát, valamint a témához kapcsolódó kutatásokat, technológiai fejlesztéseket.

A konferencia első két napján, 2011. május 23-24-én Budapesten, a Mercure Budapest Buda hotelben tartottuk az előadásokat. A rendezvényt Farkas Krisztina, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára nyitotta meg köszöntőbeszédével.

Ezt követően a két nap délelőttjén plenáris előadások keretében, délután pedig szekció előadásokon mutatták be a katasztrófa során végzett munkájukat a hazai és külföldi minisztériumok, a rendőrség, a honvédség, a felsőoktatási intézmények, mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Károly Róbert Főiskola, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a kanadai York Egyetem professzorai.

A média részéről szintén hazai és külföldi tudósítók is tartottak előadást, így a Pannon Lapok Társaságának munkatársai és a brit Times magazin is képviseltették magukat. Végül, de nem utolsó sorban technológiai fejlesztéseket bemutató, szintén hazai és külföldi előadók is nagy számban jelen voltak.

A harmadik napon, 2011. május 25-én délelőtt, előzetes regisztráció alapján, a résztvevőknek lehetőségük volt Devecserben, illetve Kolontáron helyszíni bejárás során megtekinteni az átszakadt X. tározót, valamint a katasztrófa sújtotta települések bontási és újjáépítési területeit, továbbá egy már szinte teljesen elkészült referencia házat is. Opcióként pedig megtekinthették Szekszárdon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nemzetközi rendezvényén, az IRIS program terepgyakorlatát.

Délután a Pannon Egyetemen folytatódott a konferencia, ahol Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, majd Prof. Dr. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem rektora tartotta meg nyitóbeszédét, melyben bemutatta az egyetem szerepét is a katasztrófa okozta károk felszámolásában.

Az ezt követő előadásokon a Magyar Tudományos Akadémia, a Károly Róbert Főiskola, a Miskolci Egyetem, a Bálint Analitika Kft. és az OM Önkéntes Kríziselhárító Csoport munkatársai további technológiai kutatásokat mutatottak be, példákat a társadalmi összefogásra, a katasztrófa szociális és társadalmi hatásának kezelésére, valamint ajánlásokat a vörösiszap hasznosítására. A rendezvényt Farkas András, az ÖKOPolisz Klaszter elnöke zárta.

A konferencián elhangzottakat átfogóan értékelve megállapítható, hogy széles társadalmi összefogás valósult meg, a hatóságok mellett a civil szerveződések, társadalmi és gazdasági szervezetek és a tudományos szféra legtöbb esetben önkéntes felajánlásával, munkájával.

Ennek eredményeként, az állam átfogó és szakszerű irányítása mellett rekordidő alatt sikerült elhárítani a vörösiszap-katasztrófa lúgömlés okozta társadalmi és környezeti károkat okozó hatásait.
Mindezen eredményeket a konferencia keretein belül és az ahhoz kapcsolódó hírlevelekben, sajtómegjelenéseken keresztül a nemzetközi és hazai közönség egyaránt megismerhette.

A rendezvényt követően egy honlapot szerkesztettünk, melynek szerepe, hogy a konferencián elhangzott előadásokat, szakmai véleményeket közzé- és elérhetővé tegye. A honlap tartalma szakmai alapokon nyugszik, amelyet az előadók sok évtizedes szakmai munkája előzött meg, akik segítették munkánkat és lehetővé tették, hogy a konferencia sikeres legyen.