Tagok termékei

Levelező lista

Közösségi oldal

Belépés tagoknakToxi-Coop Zrt.

Program

International Conference on Emergency Management Technology

ICEMT 2011

Európai Uniós közigazgatási eljárások kidolgozása a környezeti kockázatok csökkentése és kezelése érdekében

 

2011. május 23-25.
Budapest, Veszprém – Szekszárd

 

2011. május 23.

Helyszín: Budapest – Mercure Budapest Buda

Levezető elnök: Prof. Dr. Solymosi József, ny. mk. ezredes., a hadtudomány doktora

09:30 Nyitó előadás

Farkas Krisztina, helyettes államtitkár, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

09:40 Plenáris előadások

Katasztrófák és a modern állam
Dr. Davidovics Krisztina, főosztályvezető, Hatósági Eljárási Szabályozási Főosztály
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

A honvédelmi ágazat részvétele a vörösiszap katasztrófa következményei felszámolásában
Süle Attila, ezredes, igazgató, HM Védelmi Hivatal Műveleti és Gazdaságfelkészítési Igazgatóság

Új kihívások a katasztrófavédelemben
Jackovics Péter, pv. őrnagy, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
Dr. Major Hornyacsek Júlia, őrnagy, egyetemi docens, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Katasztrófavédelmi Tanszék

11:30 Kávészünet

11:50 Plenáris előadások

Katasztrófavédelmi technológiák
Prof. Dr. Helmut Wenzel, VCE Holding GmbH, Ausztria

Új megközelítések a veszélyhelyzet kezelésben
Prof. Dr. Rohács József, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Elsődleges rendőri intézkedések a katasztrófa elhárítása során
Dr. Kuczik János Zoltán, alezredes, rendészeti igazgató, Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság

13:00 Ebéd (Mercure Budapest Buda)

14:00 Szekciók

I.
A katasztrófavédelem európai uniós szabályai

A katasztrófavédelem európai uniós szabályai
Dr. Baranyai Gábor, helyettes államtitkár, Külügyminisztérium

II. Szimuláció, robot technika

Virtuális környezet integrálása ágens alapú modellezéssel a katasztrófavédelmi szimulációban és oktatásban
Dr. Ali Asgary, egyetemi docens, York University, Kanada

III. Kommunikáció

Tudósítás a vörösiszap katasztrófáról: a média Kolontárra érkezik
Adam LeBor, újságíró, Times, Nagy-Britannia

A Pannon Lapok Társaságának szerepvállalása a vörösiszap tragédia elhárításában
Németh F. Bernadett, Journalist, Napló,Tálosi Péter, üzletfejlesztési és marketingvezető, Pannon Lapok Társasága

15:30 Kávészünet

15:50 Szekciók

IV. Megelőzés, nemzetközi összefogás a katasztrófavédelemben

Megelőzés vagy csökkentés; Kockázatcsökkentő irányelvek, szabályzók a feldolgozóiparban az Európai Unióban és Magyarországon
Dr. Baradits György, ügyvezető, SIL4S Ltd., Hungary

A Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium előzetes felmérései egy vörösiszap katasztrófa felkészülésére
Dr. Aydin Yildirim, Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási Minisztérium, Törökország

The U.N. Platform for Space-Based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER) and its role in Disaster Response activities
Lóránt Czárán, United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response (UN-SPIDER), Germany

V. A nemzetvédelem szerepe a katasztrófavédelemben

A nemzetvédelem szerepe a katasztrófavédelemben
Csák Zoltán, alezredes, kiemelt főtiszt, Magyar Honvédség

A Nemzetvédelmi Egyetem közreműködése a vörösiszap katasztrófa utáni helyreállítási munkálatokban
Dr. Hubina István, Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

18:00 Vacsora (Mercure Budapest Buda)

2011. május 24.

Helyszín: Budapest – Mercure Budapest Buda

Levezető elnök: Prof. Dr. Rohács József, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

09:00 Nyitóbeszéd

Prof. Dr. Rohács József, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

09:10 Plenáris előadások

A vörösiszap tulajdonságai, tárolása és hasznosítása
Prof. Dr. Szépvölgyi János, igazgató, Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

A vörösiszap katasztrófa kockázatkezelési tapasztalatai
Dr. Tóth Ferenc, pv. ezredes tanácsos, főfelügyelő, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség

Élet a katasztrófa után
Farkas András, elnök, ÖKOPolisz Klaszter

10:40 Kávészünet

11:00 Plenáris előadások

A vörösiszap kiömlésének modellezése és annak szerepe a megelőzési, védelmi és helyreállítási intézkedések támogatásában
Prof. Dr. Józsa János, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Távérzékelési technikák a katasztrófavédelemben
Dr. Bíró Tibor, egyetemi docens, dékán, Károly Róbert Főiskola, Természeti erőforrás-gazdálkodási és vidékfejlesztési kar

Tápláléklánc ellenőrzési és mérési lehetőségek nukleáris balesetet követő
időszakban
Dr. Tarján Sándor, laboratóriumvezető, Dr. Beáta Varga, Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Radioanalitikai Referencia Laboratórium

12:45 Ebéd (Mercure Budapest Buda)

13:45 Szekciók

I. Technológiai fejlesztés és automatizáció, futó projektek

Az IRIS (Industrial Risk Reduction System) Projekt bemutatása
VCE Holding Gmbh, Ausztria

II. Hulladékkezelés, kármentesítés és monitoring

Egy komplex Akkreditálható Vízminőségi Távmérő Rendszer alkalmazása a Torna-patak vízminőségének ellenőrzésére
Barabás Noémi, projekt menedzser; Kovács Zsófia, tanársegéd, Ökoret Spin-Off Zrt., Pannon Egyetem, Combit Zrt.

A Nitrokemia Zrt. szerepe az állami felelősségvállalás keretében végrehajtott kármentesítésekben; Kármentesítéseink IV. szakasza, országos jelentőségű kivitelezések a Dunántúlon
Köves Gergely, környezetvédelmi igazgató, Nitrogénművek Zrt.

Vörösziszap semlegesítés a talajban természetes humin-savakkal
Dr. Csicsor János, ügyvezető, Organit Kft.

Aeroszol szennyeződés terjedésének valós idejű monitorozása egy újonnan fejlesztett mérőműszerrel; a módszer alkalmazása a vörösiszap katasztrófát követő időszakban
Prof. Dr.Szabó Gábor, egyetemi tanár, rektor, Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

15:25 Kávészünet

15:45 Kerekasztal beszélgetések

I. Futó nemzetközi és hazai projektek

Moderátor: Prof. Dr. Rohács József, tanszékvezető, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

II. Felkészülés a városi havária helyzetek kezelésére

moderátor: Farkas András, elnök, ÖKOPolisz Klaszter

18:00 Vacsora (Mercure Budapest Buda)

2011. május 25.

Helyszín: Veszprém – University of Pannonia

Levezető elnök: Prof. Dr. Husvéth Ferenc, tanszékvezető, egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Georgikon Kar

08:00 ’A’ Program: Indulás a vörösiszap katasztrófa helyszínére

07:00 ’B’ Program: Indulás Szekszárdra, az IRIS Projekt gyakorlatára

10:00 ’A’ Program: A vörösiszap katasztrófa helyszínének megtekintése

’B’ Program: Részvétel az IRIS Projekt gyakorlatán

12:30 Indulás Veszprémbe

13:15 Ebéd

14:15 Köszöntőbeszéd

Dr. Horváth Zsolt, Országgyűlési képviselő

14:30 Nyitóbeszéd

A Pannon Egyetem szerepe a vörösiszap-katasztrófát követő kutatásokban, az egyetem bemutatása
Prof. Dr. Rédey Ákos, rektor, Pannon Egyetem

15:00 Plenáris előadások

A vörösiszap katasztrófa szakmai tapasztalatai
Prof. Dr. Németh Tamás, főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia

Krízisintervenció és utógondozás
Prof. Dr. Csépe Valéria, főtitkár-helyettes, Magyar Tudományos Akadémia

16:00 Kávészünet

16:20 Szekciók

I. Remote sensing

A vörösiszap katasztrófa során alkalmazott termális, közeli infravörös és látható tartományú felmérések eredményei
Dr. Berke József, főiskolai tanár, Károly Róbert Főiskola

A vörösiszap katasztrófa hatásainak felmérése LIDAR technológia segítségével
Dr. Tomor Tamás, igazgató, Agrárinformatikai és Vidékfejlesztési Intézet, Károly Róbert Főiskola

A vörösiszap katasztrófa környezeti hatásainak térképezése hiperspektrális távérzékelési technológia alkalmazásával
Dr. Burai Péter, főiskolai docens, Károly Róbert Főiskola

II. A vörösiszap kiömlés környezeti hatásai

A vörösiszappal szennyezett felszíni víz kárenyhítése
Bálint Mária, igazgató, Bálint Analitika Kft., Tóth György István, szaktanácsadó, Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság

III. Társadalmi és egészségügyi helyzetkezelés

Önkéntes krízis elhárítás – a fizikai szükségleteken túl
Fábián Sándor, lelkész, az OM Önkéntes Kríziselhárító Csoport vezetője, az Onézimusz Alapítvány alelnöke

IV. Ajánlások, teendők

Vörösiszap hasznosításának lehetőségei
Dr. Lengyel Attila, intézetigazgató,egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Kémiai Intézeti Tanszék

18:15 Záróbeszéd

Farkas András, OKÖPolisz Klaszter

19:00 Fogadás

20:00 Utazás Budapestre

22:00 Megérkezés Budapestre (Mercure Budapest Buda)